top of page

"Нама је из старе књижевности сачуван један каталог народа, у коме је сваки народ везан за понеку животињу, изједначен с њом. У каталогу споменути су ближи и даљи народи. Ближим, познатијим народима увек је тражен животињски еквиваленат по каквој унутрашњој вези. За Србина се нпр. каже да је вук, и то је сасвим на свом месту утолико што је вук [...] митски сродник и предак Србинов, уопште митски представник српског народа".
Веселин Чајкановић

"Страхор - Страшни и јаки бог": Митско обликовање "вука" кореспондира са словенским божанством господара шуме, животиња и птица. На Балкану се код Јужних Словена ово биће појављује у лику вучјег пастира, који се замишља као бели вук.  Хтонска и лунарна природа "митског вука изражава у вјеровању да је овај вук сакат, хром". Вук је, дакле, териоморфни облик древног српског врховног бога."
Сретен Петровић

bottom of page